Vraag en aanbod hulpverleners

Beste Collega,

De Stichting Jouw Rouwverwerking geeft de gelegenheid om via haar website(s) uw producten en diensten te adverteren.

Het uitgangspunt van de Stichting is daarbij dat bestaande dienstverleners bij elkaar worden gebracht, en dat nieuwe of verbeterde diensten met elkaar en door elkaar voor klanten worden ontwikkeld en uitgebracht. De tevredenheid over de dienstverlening aan de klanten staat daarbij centraal. Het gaat immers om mensenwerk.

De Stichting ziet voor zichzelf een integrerende en begeleidende rol. Nieuwe of verbeterde diensten worden na succesvolle pilots bij de medewerkende partijen neergelegd die daarin geïnteresseerd zijn voor ondersteuning naar hun klanten.

Mocht u zich hierin kunnen vinden dan kunt U ons bereiken door middel van onderstaand formulier.

Met hartelijke groet,
Hans Fransen