Spiritualiteit

Het vraagstuk of er leven is na de dood of juist niet, kan aan de orde komen in de aanloop naar de dood en tijdens de verwerking van rouw. Hoe je er ook over denkt, het is van invloed op de manier van het verwerken van jouw rouw. Deze categorie bevat boeken die jou kunnen helpen dit vraagstuk persoonlijk te behandelen.

De Heelkamers
(Liefde voorbij het Leven)

Auteur Thea Terlouw; Uitgeverij Obelisk; ISBN 978 90 825 8141 6

Onze Aarde wordt al vele eeuwen overspoeld door leed. Iedereen van ons is in meerdere of mindere mate wel getraumatiseerd in de loop van dit leven of in een van onze talloze vorige levens. Nu, in deze Eindtijd, is het van groot belang dat al onze trauma’s worden geheeld. Velen in onze wereld leven met sterke overtuigingen over hel en verdoemenis en bij velen regeert de angst voor ‘wat hierna komt’. Het is echter van enorm belang dat we die angst voor de dood kunnen loslaten, kunnen transformeren.

Dit boek zal de lezer meenemen in persoonlijke verhalen van hen die ons daarin voorgingen en die hun ervaringen met ons willen delen. Ervaringen van mensen die stierven door een natuurlijke oorzaak, een zelfgekozen dood, maar ook door bijvoorbeeld euthanasie of moord. Wat voor ervaringen hadden zij, wat bracht hen tot hun keuzes en hoe konden zij die betekenis geven en in perspectief plaatsen?

Geen gemakkelijke onderwerpen, maar het zijn vragen die bij ieder van ons leven: wat gebeurt er met ons na de dood en wat met hen die overblijven; wat hadden we ons voorgenomen voor dit leven; wat lag er in onze levensblauwdruk en hebben we dat gerealiseerd; worden we na de ‘overgang’ afgerekend over onze daden?

Na het lezen van dit boek zal het daarom een hele geruststelling zijn te weten dat we na ons overgaan inderdaad kunnen en mogen worden geheeld. Dat gebeurt in de zogenaamde heelkamers, die er voor allerlei soorten trauma’s zijn en waarin we liefdevol worden begeleid. Zo zijn er heel veel waarde volle lessen te leren uit dit boek. De grootste les is echter misschien wel dat hel en verdoemenis niet bestaan, net zo min als straf en veroordeling. Een hele belangrijke boodschap, juist voor ieder van ons die in deze chaotische tijd in ons fysieke lichaam op Aarde is.

De strijders van het licht

Auteur Paulo Coelho; Uitgeverij De Arbeiderspers; ISBN 978 90 295 7931 5

“Wat is een strijder van het licht?”
“Dat weet je wel,” antwoordde ze met een glimlach. “Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te begrijpen […] Schrijf over die strijder.”
Voor Paulo Coelho is zelfonderzoek een sleutel tot het vinden van geluk. “Ik ben een strijder, geen wijs man,” zij hij eens in een interview. In De strijders van het licht verzamelde Coelho 133 levenswijsheden. Dit boek openbaart de strijder die zich in ieder van ons verschuilt; een strijder van het licht.

De zielenreis
(Het bestaan tussen de levens in)

Auteur Michael Newton; Uitgeverij Altamira; ISBN 978 90 696 3913 0

Vraag je je wel eens af wat er met je gebeurt na de dood? Waar gaat onze ziel dan heen? Is er buiten ons fysieke universum een of andere hemel?

Deze vragen zijn zo oud als de mensheid zelf, maar de antwoorden zijn voor velen nog steeds een mysterie. In De zielenreis beschrijft hypnotherapeut Michael Newton een serie casestudies die laten zien war er met ons gebeurt wanneer het leven op aarde voorbij is. Tijdens de hypnose beschrijven cliënten hun ervaringen in de zielenwereld na de dood van hun vorige levens.

De zielsbestemming
(Het bestaan tussen de levens in)

Auteur Michael Newton; Uitgeverij Altamira; ISBN 978 90 696 3966 6

Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Waar gaan we naartoe? Wat gebeurt er met onze ziel na onze dood? Wat doen we als ziel in de spirituele wereld voordat we ons volgende lichaam kiezen om te reïncarneren?
De zielsbestemming onthuld aan de hand van vele casestudies hoe het spirituele leven tussen twee aardse levens in eruitziet. Onder diepe hypnose gebracht door dr. Newton geven zijn cliënten details prijs over onder meer: ons doel op aarde; de spirituele plekken waar ziele na de dood heen gaan; soulmates; zielenreizen tussen de levens in; hoe zielen geleid worden, en hoe ze zich verbinden en verzoenen met de levenden; waarom wij bepaalde lichamen kiezen.