(65) Je innerlijk kompas

Wat ik tot nu toe uit het leven heb mogen leren is dat het belangrijk is om steeds opnieuw af te stemmen op mijn innerlijk kompas.

Het innerlijk kompas

Het is belangrijk om steeds opnieuw af te stemmen op je innerlijk kompas.

Stem steeds af op je innerlijk kompas. Het is belangrijk want in ons leven gebeurt veel, heel veel.

Je voelt geregeld dat je keuzes moet maken en soms zelfs zou moeten maken terwijl je dat (nog) niet doet. Je voelt ook geregeld dat je in dit leven lessen moet leren die voor jou belangrijk zijn. Lessen die soms haaks staan op wat jijzelf zou willen.

Lessen leiden tot keuzes

Meestal leiden deze lessen tot keuzes en als gevolg daarvan verandering met zich mee. Het voelt daardoor als een sprong in het diepe. Maar om verder te komen voel je intuïtief aan dat je toch een andere weg op je levenspad zou moeten inslaan.

Om inzicht in je levenspad te verkrijgen kan een beschrijving van je leven helpen. Het gaat daarbij niet om een biografie van misschien wel duizenden bladzijden. Nee, het gaat alleen de ervaringen en de lessen die je hebt geleerd. Lessen uit die momenten in jouw leven die belangrijk waren of nog steeds zijn. Het zijn momenten geweest die bepalend waren voor “keuzes” op je levenspad.

Om maar een paar voorbeelden te noemen: je eerste grote liefde, de geboorte van je kind, het verlies van een dierbare, het afronden van een opleiding, of het faillissement van je werkgever, het beëindigen van een relatie, een ernstige ziekte. Dergelijke momenten in mijn leven noem ik beslispunten of keerpunten.

Beslis- en keerpunten

  • Beslispunten … omdat wanneer je (bewust) een beslissing neemt je daardoor ook verantwoordelijk wordt voor de gevolgen van die beslissing.
  • Keerpunten … omdat je geen enkele invloed hebt op de beslissing en je hebt maar te leven met de gevolgen van die beslissing.

Zo is voor mij het verkrijgen van mijn doctoraaldiploma een beslispunt. Het overlijden van mijn dochter en van mijn echtgenote zijn keerpunten in mijn leven geweest. Veranderingen als gevolg van beslispunten en keerpunten geven niet alleen aanleiding tot emoties als hoop, rouw, verdriet of verlies maar leiden vooral ook tot nieuwe inzichten.

Keuzes leiden tot veranderingen

Om een persoonlijk voorbeeld te noemen.

Mijn leven is na mijn openhartoperaties nogal veranderd. Deze operaties, of beter gezegd de gevolgen van deze operaties, hebben mijn leven aanzienlijk gewijzigd.

Nu ben ik vooral bezig met gevoelens, mijn emoties, en met voor mij volledig nieuwe dingen. Ik ben nu vooral mens georiënteerd terwijl ik vroeger juist werk (processen, producten en projecten) georiënteerd was. Het werk was uitdagend met werkweken van wel 60 tot 80 uur. Misschien klinkt het bizar maar het werk gaf mij op de een of andere manier energie, veel energie. Dat vroeger werk heeft mijn interesse niet meer. Nu wil ik vooral veel van het gedrag van mensen weten.

Voor mij betekent dit een enorme verandering. Dat ik mijn vroegere werk niet meer kan uitvoeren doet mij aan de ene kant veel verdriet, maar aan de andere kant geeft de nieuwe interesse mij veel hoop voor de toekomst. Het is ook een verandering die ik niet echt bewust heb gewild maar waarvan ik wel overtuigd ben dat dit op het nieuwe levenspad ligt. Dit nieuwe pad is voor mij enorm spannend en ik heb niet echt een idee wat ik in de toekomst daarop ga tegenkomen. Maar ik ga de uitdaging wel met heel mijn hart aan.

Je kan achteraf stellen dat de operaties voor mij een keerpunt in mijn leven vormen.

Veranderingen leiden weer tot inzichten

Nu ik het toch over mijn hart heb, ik voel mij namelijk geen hartpatiënt. Het voelt voor mij nu, 4 maanden na de laatste openhartoperatie, alsof ik weer vol energie zit. Weer alles aankan. Tegelijkertijd schuilt daarin ook een gevaar. Die operaties waren wel het gevolg van de manier waarop ik heb geleefd; de les die ik daaruit heb getrokken is dat ik daar in het vervolg beter mee moet omgaan. Wat ik tot nu toe uit het leven heb mogen leren is dat het belangrijk is om steeds opnieuw af te stemmen op mijn innerlijk kompas.

Tekst gewijzigd op: 29-06-2020

Auteur: Hans Fransen

Oprichter van Stichting Jouw Rouwverwerking

Gaarne uw reactie.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.