Oproep

Oproep om in contact te komen met mensen die moeite hebben met het vinden van goede oplossingen voor onderdelen van hun rouwproces.

Vanzelfsprekend worden uw reacties vertrouwelijk behandeld en worden persoonlijke gegevens niet gebruikt zonder uw schriftelijke toestemming.

 1. Een keuze op mijn levenspad.
  Er bestaan meerdere redenen waarom mensen indringende keuzes moeten maken. Heeft u te maken (gehad) met dergelijke keuzes en hoe bent u daarmee omgegaan?
 2. Keuzes… keuzes… keuzes…
  Welke keuzes heeft u gemaakt waarvan u achteraf zegt dat deze uw leven hebben veranderd?
 3. Het afscheid
  Heeft u een afscheid van zeer nabij meegemaakt en wat voor invloed heeft dit op u of uw leven (gehad)?
 4. Acceptatie
  Kunt u aangeven waarom u wel of niet instaat bent met uw beperkingen in het dagelijks leven om te gaan?