Doelstelling

Ons doel is helpen bij het leren omgaan met verlies en rouw

Hans Fransen, oprichter Stichting Jouw Rouw VerwerkingIedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van een baan of de strijd tegen een ernstige, soms terminale, ziekte. Dergelijke gebeurtenissen leiden alle tot een of andere vorm van rouw. Ons doel het helpen bij het leren omgaan met verlies en rouw doen we vanuit onze eigen ervaring met verlies en rouw. De lessen die we daaruit hebben geleerd, willen we met u delen en u laten zien dat er wel degelijk licht is aan het eind van de tunnel.

De aanpak is erop gericht om u op praktische wijze te helpen. Het is niet gericht op het ontwikkelen van het bijna vanzelfsprekende ‘plan b’. Een alternatief plan dat we gaan volgen als dingen niet gaan zoals gehoopt. De aanpak is juist gericht op het ontwikkelen van het niet zo vanzelfsprekende ‘plan c’. Een hoger, onvermoed plan dat u helpt om op een andere wijze te denken. Een plan dat u helpt zich verder te ontwikkelen, dat u helpt uw mogelijkheden te verbreden in voor u onverwachte richtingen, door te helpen nieuwe horizonnen te zien, door te helpen nieuwe kansen te creëren, door te helpen om te gaan met uw verlies.

Stichting Jouw Rouwverwerking

Om invulling te geven aan het helpen bij het leren omgaan met verlies en rouw is op 3 december 2013 de “Stichting Jouw Rouwverwerking” (De Stichting) opgericht welke op dit moment is gevestigd te Wassenaar. De Stichting werkt buiten Nederland onder de naam “Mourn & Grief Foundation.”

In de oprichtingsstatuten wordt het doel van De Stichting als volgt gedefinieerd:

  • Het hulp bieden aan mensen en mensen te ondersteunen die iemand verliezen of verloren hebben.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting probeert aan haar doelstellingen stap voor stap invulling te geven door middel van:

  • Het bieden van hulp voor het ondersteunen, helpen verwerken, praten over rouw.
  • Het geven van workshops, lezingen, presentaties.
  • Het doen van publicaties en onderzoek, het geven van begeleiding (coaching) en training.
  • Het geven van ondersteuning, het geven van advies en het bieden van een luisterend oor via een callcenter of een persoonlijk gesprek.

De Stichting Jouw Rouwverwerking heeft geen winstoogmerk.

De mate van invulling van de doelstellingen van De Stichting alsmede diensten en producten die worden geleverd, worden vermeld op haar site.

Het is tijd om van koers te veranderen

Het helpen bij het leren omgaan met verlies en rouw is en blijft het centrale thema van de Stichting Jouw Rouwverwerking.  En toch, op het moment van schrijven, in augustus 2018 en bijna 5 jaar na de oprichting, is het tijd om van koers te veranderen.

De verandering betreft het meer betrekken van lezers van onze website in een uitwisseling van meningen en ervaringen. Wij stellen ons voor dit te doen door middel van een forum binnen een besloten omgeving. Dat is eenvoudig gezegd! Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de discussie rondom privacy en de beveiliging van persoonsgegevens, ligt de uitvoering daarvan toch een stuk ingewikkelder.

De verandering betreft ook de techniek waarvan De Stichting gebruikt maakt. Een analyse van de website gaf aan dat de zoekresultaten door middel van Google en andere zoekmachines kan worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor de social-mediakanalen waarvan gebruik wordt gemaakt. Al met al een aantal aanpassingen die nogal wat tijd in beslag nemen.

Kortom de koers die we nu varen is om dichter bij onze gebruikers te komen. Wij willen u graag beter betrekken bij de activiteiten van De Stichting zodat wij u daardoor beter van dienst kunnen zijn bij de verwerking van rouw.

Hans Fransen
Oprichter

Voor meer informatie: