Literatuuroverzicht

Inleiding

Naast het schrijven van mijn blogs heb ik vele boeken gelezen voor de verwerking van het verlies van mijn beide dierbare maatjes: mijn dochter Anne Birgit en mijn echtgenote Mary Anne. Misschien dat niet iedereen het met mij eens zal zijn, maar ik kan iedereen de boeken aanraden om te lezen. De boeken zijn grofweg ingedeeld in de volgende categorieën: rouw en omgaan met rouw, het gaat over jezelf, geloof en geloven, spiritualiteit.

 1. Rouw en omgaan met rouw
  De categorie bevat boeken hoe jezelf actief en bewust kunt omgaan met jouw rouwverwerking.
  Maar niet iedereen beschikt over voldoende zelfzorgcapaciteiten om actief en bewust, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo, afscheid te nemen. Voor deze mensen is zorgvuldige professionele support onmisbaar. Over welke competenties dient een professioneel te beschikken om goede verliesbegeleiding te kunnen geven.
 2. Het gaat over jezelf
  Je moet wel de moed hebben om kritisch naar jezelf te kijken wanneer jezelf bewust en actief omgaat met jouw rouwverwering. Hoe gaat dat dan en hoe zitten we als mens in elkaar? Deze categorie bevat boeken die je daarbij kunnen helpen.
 3. Geloof en geloven
  Culturele achtergrond, geloof en opvoeding zijn (sterk) van invloed op jouw rouwverwerking. Voor het schrijven van mijn blogs en mijn boek, helpen de boeken in deze categorie om rouwverwerking onder verschillende invalshoeken te kunnen bekijken.
 4. Spiritualiteit
  Het vraagstuk of er leven is na de dood of juist niet, kan aan de orde komen in de aanloop naar de dood en tijdens de verwerking van rouw. Hoe je er ook over denkt, het is van invloed op de manier van het verwerken van jouw rouw. Deze categorie bevat boeken die jou kunnen helpen dit vraagstuk persoonlijk te behandelen.