Leergangen

Post HBO/WO Leergang Integraal verliesmanagement (IVM) ®

Tegenslagen, veranderingen en verlies zijn van alle tijden en voor iedereen. Het is een wezenlijk deel van hoe en wie wij zijn op deze wereld. Ingrijpende veranderingen en verlies (door overlijden, van gezondheid, in relaties en van werk) kunnen diepgaande consequenties hebben voor ons zelfbeeld, voor ons wereldbeeld en voor ons toekomstperspectief.
Er onstaat een verlangen en behoefte naar integratie van het verlies in ons levensverhaal, naar het ons verbinden met anderen en naar betekenisgeving aan het verlies.

Zie ook de folder Post HBO/WO Leergang Integraal Verliesmanagement (IVM)®, Najaar 2014

Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot Drs. Paul de Groot of mevr. Harriette Modderman.

Gaarne uw reactie.