Huisregels

Disclaimer De websites van de Stichting Jouw Rouwverwerking worden zorgvuldig samengesteld. De Stichting streeft ernaar dat informatie die u op haar websites vindt correct is. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. De Stichting Jouw Rouwverwerking aanvaart echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van haar websites en alle producten en diensten die zij levert. Auteursrechten Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van onderstaande onderwerpen in welke vorm dan ook door derden, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Jouw Rouwverwerking niet toegestaan voor:

  1. De websites en alle informatie, teksten, documenten, (wekelijkse) blogs, workshops, agenda’s en anderszinds die u daar vindt, in wat voor vorm dan ook, vallen onder het copyright van de Stichting Jouw Rouwverwerking.
  2. De rechten en het eigendom van bijdragen aan de wekelijkse blog liggen bij de auteurs die de Stichting met het inzenden daarvan het publikatierecht verleent.

Het Nederlands Wetboek van Strafrecht van toepassing. Privacybeleid De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor de Stichting Jouw Rouwverwerking. De Stichting draagt zorg voor volledige discretie en geheimhouding.