Het gaat over jezelf

Je moet wel de moed hebben om kritisch naar jezelf te kijken wanneer jezelf bewust en actief omgaat met jouw rouwverwering. Hoe gaat dat dan en hoe zitten we als mens in elkaar? Deze categorie bevat boeken die je daarbij kunnen helpen.

Psychologie voor dummies
(De complete inleiding in de psychologie en haar toepssingen)

Auteur Adam Cash; Uitgeverij Pearson Benelux BV; ISBN 978 90 430 3088 5

De nieuwe editie van Psychologie voor Dummies is jouw ontdekkingsreis naar de achtergronden van het menselijk gedrag. Het boek geeft je waardevolle informatie over allerlei stromingen en richtingen in de psychologie – van Freuds psychoanalyse tot de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung. Ook krijg je een overzicht van bekende psychische stoornissen met bijbehorende oorzaken en behandelingen en kun je je voordeel doen met de talloze tips voor een goede geestelijke gezondheid. Dankzij dit prettig leesbare boek zul je beter dan ooit weten hoe je jezelf en anderen écht leert kennen.

Eerlijk kijken naar jezelf

Auteur Hans Stolp; Uitgeverij Ankh-Hermes; ISBN 978 90 202 8365 5

De échte (levens)wijsheid ontstaat daar, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. In dit boek worden eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen gegeven om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw op te voeden. Ook leer je eerlijk waar te nemen, wanneer je je eigen onvolkomenheden op een ander projecteert en leer je hoe je hoe je die projecties terug kunt nemen. Een belangrijke les, want hoeveel relaties gaan nu juist door dergelijke projecties kapot! Eerlijk leren kijken naar jezelf brengt zoveel innerlijke winst dat het de moeite meer dan waard is om je daaraan te wijden!

Geweldloze communicatie
(Ontwapenend, doeltreffend, verbindend)

Auteur Marshall B, Rosenberg; Uitgeverij Lemniscaat b.v.; ISBN 978 94 477 0361 7

Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. De belangstelling voor Rosenberg’s benaderingswijze is groter dan ooit. In Nederland en België houden talrijke organisaties zich bezig met het bekendmaken en trainen van het model – niet alleen in de privésfeer, maar ook op de werkplek, op school en in de politiek.

De Emotie Encyclopedie
(Gevoelens als navigatiesysteem naar een gelukkig leven)

Auteur Vera Helleman; ISBN 978 94 920 7302 0

De emotie encyclopedie omvat 350 emoties en hun betekenissen, tezamen met handreikingen om deze informatie constructief te gebruiken.

Emoties leiden ons, helpen on herstellen of stappen te zetten en geven informatie over wat ons ware zelf aangeeft nodig te hebben. Emoties geven feedback op hoe onze binnenwereld omgaat met de buitenwereld. Door dit te begrijpen, leren we communiceren met ons diepste zelf en kunnen we ons overtuigingengereedschap afstemmen op wie wij werkelijk zijn. Hierdoor trekken wij een leven aan dat meer en meer uitgelijnd is met ons diepste wezen en kan ons volste potentieel naar buiten komen.

The Power of the Heart
(Laat je hart je Gids zijn)

Auteur Baptiste de Pape met medewerking van vele anderen; Kosmos Uitgevers; ISBN 987 90 215 5785 4

Al eeuwenlang beschrijven de grote spirituele tradities het hart als de bron van kracht en inzicht. In The Power of the Heart laten de grote leermeesters van deze tijd zien hoe de verborgen krachten van je hart zich volledig kunnen ontplooien, zodat je werkelijk in staat bent je hart te volgen. Daar kan je kijk op geld, carrière, gezondheid, relaties, succes en geluk op verbluffende wijze veranderen.

Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder
(De essentie van White Bull)

Auteur Ian Graham; Uitgeverij Happy View; ISBN 978 90 816 4812 7

Met een flinke dosis humor en beeldende vergelijkingen geeft White Bull sterk bekrachtigende levensadviezen. White Bull spreekt tot je hart, je wordt meegenomen naar een dieper level in jezelf. “Jullie spreken graag over ‘de andere wereld’ alsof wij ‘Spirits’ ver weg en onbereikbaar zijn, maar wij zijn hier, waar jullie ook zijn. Er is geen onderscheid. Er is Eenheid.”

Ian Graham wist niet wat hem overkwam toen White Bull zich tijdens een meditatie in 1983 opeens openbaarde en liet weten door hem heen te willen spreken. Tegen wil en dank aanvaarde hij zijn – zo bleek – levensmissie. Nu, ruim dertig jaar later, weet hij niet beter.

De essentie van de wijze lessen van White Bull is door Ian Graham samengesteld uit duizenden channelingen, lezingen en persoonlijke consulten in dit ‘dip-in-able’ boek. ‘Dip-in-able’ is een term die White Bull zelf introduceerde: Je kunt het willekeurig openslaan en precies aantreffen wat je op dat moment het juiste inzicht geeft en je verlost van ballast. Geen gewoon leesboek dus, maar een metgezel op het pad naar Jezelf.