(11) Stichting Jouw Rouwverwerking is opgericht

Hans Fransen Founder Mourn & Grief FoundationEen mijlpaal is bereikt. In Nederland is de “Stichting Jouw Rouwverwerking” (De Stichting) opgericht en zij is gezeteld in Wassenaar. De Stichting werkt buiten Nederland onder de naam “Mourn & Grief Foundation.”

Ieder mens krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met ingrijpende gebeurtenissen. Denk aan het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van een baan of de strijd tegen een ernstige, soms terminale, ziekte. Dergelijke gebeurtenissen leiden alle tot een of andere vorm van rouw.

Het doel van onze stichting is mensen te helpen bij hun rouwverwerkingsproces. De medewerkers van onze stichting doen dit vanuit hun ervaring met verlies en rouw; zij willen de lessen die zij daaruit hebben geleerd delen met anderen en hun laten zien dat er wel degelijk licht is aan het eind van de tunnel. Onze aanpak is erop gericht om mensen op praktische wijze te helpen. Hij is niet gericht op het ontwikkelen van het bijna vanzelfsprekende ‘plan b’, dat alternatieve plan dat we gaan volgen als dingen niet zo gaan zoals gehoopt. Onze aanpak is juist gericht op het ontwikkelen van het niet zo vanzelfsprekende ‘plan c’. Een hoger, onvermoed plan dat mensen helpt om op een andere wijze te denken; dat mensen helpt zich verder te ontwikkelen; dat mensen helpt hun mogelijkheden te verbreden in voor hen onverwachte richtingen, door te helpen nieuwe horizonnen te zien, door te helpen nieuwe kansen te creëren, door te helpen om te gaan met het verlies.

De Notaris ondertekent de statuten

Het doel van De Stichting wordt als volgt gedefinieerd:

  1. het hulp bieden aan mensen en mensen te ondersteunen die iemand verliezen of verloren hebben;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting probeert aan haar doelstellingen stap voor stap invulling te geven door middel van:

  1. het bieden van hulp door middel van het ondersteunen bij, helpen verwerken van en praten over rouw;
  2. het geven van workshops, lezingen, presentaties;
  3. het doen van publicaties en onderzoek, het geven van begeleiding (coaching) en training;
  4. het geven van mailondersteuning en het geven van advies en het bieden van een luisterend oor via een callcenter.

De Stichting mag voor het uitoefen van haar activiteiten en het nastreven van haar doel niet het maken van winst beogen.

Om aan de doelstellingen van De Stichting te kunnen voldoen zoekt, zij in Nederland bestuursleden die hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren. Eén van de voorwaarden daarbij is dat bestuursleden empathie en affiniteit hebben met het doel van De Stichting en op basis daarvan de hulpverleners die vanuit De Stichting aan behoevenden steun bieden, met grote betrokkenheid kunnen begeleiden en adviseren.

Degenen die hieraan gehoor willen geven kunnen dit doen door via “Oproep” het formulier in te vullen. Daarbij dient u te motiveren waarom juist u qua kennis en ervaring geschikt bent om in het bestuur zitting te nemen. Na ontvangst nemen wij contact met u op en zullen wij u tevens aangeven hoe u uw CV naar ons kunt e-mailen.

Hans Fransen
Oprichter

Auteur: Hans Fransen

Stichting Jouw Rouwverwerking